foto

In mei 1975 is deze vereniging opgericht door verontruste bewoners uit Bussum. Zij wilden de wijk, waar de eerste huizen zijn gebouwd in de 19e eeuw, beschermen tegen allerlei plannen van de gemeente ten aanzien van nieuwbouw en verkeer.

De doelstelling is: het beschermen en het voorkomen van aantasting van het milieu, met name de natuur en het woon- en leefklimaat in de woonwijk het Spiegel te Bussum, en het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de bewoners van de wijk.

Activiteiten

  • 3x per jaar de uitgave van het Spiegelschrift;
  • 1x per jaar in juni de Algemene ledenvergadering;
  • het organiseren van de borrel bij de Gooilandschool op koninginnedag;
  • overleggen met de gemeente Bussum over ruimtelijke ordening en verkeer;
  • uitgave Beeldkwaliteitsplan van het Spiegel;
  • samenstelling van het rapport over het Bomenbestand in de wijk;
  • bewaken bestemmingsplan het Spiegel.