foto

Doelstelling

In mei 1975 is deze vereniging opgericht door verontruste bewoners uit het Spiegel in Bussum. Zij wilden de wijk, waar de eerste huizen zijn gebouwd in de 19e eeuw, beschermen tegen allerlei plannen van de gemeente ten aanzien van nieuwbouw en verkeer.

De doelstellingen zijn:

Het beschermen en het voorkomen van aantasting van het milieu, met name de natuur, en het woon- en leefklimaat in de woonwijk het Spiegel te Bussum.

Het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de bewoners van de wijk.

De vereniging houdt zich bezig met:

  • belangbehartiging van de leden;
  • overleg met de gemeente Gooise Meren over ruimtelijke ordening en verkeer;
  • Beeldkwaliteitsplan van het Spiegel;
  • samenstelling van het rapport over het Bomenbestand in de wijk;
  • bewaken bestemmingsplan het Spiegel;
  • 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering;
  • wandelingen, Koningsnachtfeest, hockeywedstrijden op Koningsdag, curling bij Bussum op IJs;
  • 3x per jaar de uitgave van het Spiegelschrift.