foto

De omwonenden van de Groot-Hertoginnelaan zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van het onderzoek dat naar de verkeerssituatie is gedaan. Op 6 mei wordt deze kwestie, waaraan in een vorig nummer van Spiegelschrift uitgebreid aandacht is besteed, besproken in de vergadering van de Commissie Ruimte. 

Hieronder vindt u het rapport van bureau Goudappel Coffeng en het verzoek om advies dat burgemeester en wethouders aan de Commissie Ruimte hebben gericht.

 - Rapport Goudappel Coffeng

- verzoek om advies Commissie Ruimte