foto

Als we spreken over onze wijk het Spiegel en het daarbij behorende woonmilieu, bereikbaarheid, verkeer en veiligheid, kom je al spoedig in contact met de problematiek van de “spoorse doorsnijdingen” behorend bij de Gooilijn. De laatste decennia is het spoorweg(trein)verkeer toegenomen. Dat geldt voor zowel personen- als vrachtvervoer.

Spoorovergang.jpg

Het spoorprobleem is erkend door de gemeenten Naarden en Bussum, door Provinciale Staten van Noord-Holland, door Metropool Regio Amsterdam en door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De aanpak echter stagneert omdat o.a. Rijk en Provincie Noord-Holland op elkaar wachten en de partijen zich afvragen: wie is verantwoordelijk?

 

Na vele studies hebben Naarden en Bussum gekozen voor het model met een onderdoorgang (bij de Cort van der Lindenlaan) aangevuld met een verdiepte ligging van het spoor in de gemeente Bussum. Het grote probleem is echter de kosten (200 miljoen Euro) en de vraag wie dat zal betalen en de verantwoording zal dragen. Zonder investeringen van Rijk en regio kan de problematiek niet opgelost worden.

Spoorboom.pngZoals altijd in zulke gevallen gaat er veel tijd op aan (bureaucratische) planning. Vermoedelijk tot het jaar 2017, waarna er gebouwd kan worden met oplevering in 2020.

De gemeentes Bussum en Naarden hebben een informatiefolder uitgebracht over de spoorse doorsnijdingen. U kunt voor die folder hier klikken.