foto

Op deze pagina geven we weer welke actuele ontwikkelingen er zijn op het gebied van het verkeer in het Spiegel.

Het belangrijkste aandachtspunt is momenteel de Groot-Hertoginnelaan, waar overlast wordt ondervonden van zwaar vrachtverkeer van en naar het zich steeds verder ontwikkelende bedrijventerrein de Boomgaard op de Loodijk. In het nieuwe Spiegelschrift gaan we uitgebreid in op deze problematiek en worden belanghebbenden tegenover elkaar aan tafel gezet in het Spiegeldebat. De kwestie speelt al een tijd, zo blijkt uit dit artikel.

De gemeente Bussum heeft een aantal jaren geleden een studie laten uitvoeren naar het verkeersbeleid. Nog steeds interessant leesvoer.