foto

Op deze pagina geven we weer welke actuele ontwikkelingen er zijn op het gebied van groenbeheer in het Spiegel. We nodigen u graag uit om hieraan bij te dragen, aangezien een enkele boom die wordt gekapt, een groot verschil kan maken in de buurt.

De vereniging heeft lang geleden, in 1977, een rapport opgesteld over het groen- en boombestand in het Spiegel. Er is in de tussenliggende jaren veel veranderd. Het zou interessant zijn eens na te gaan welke bomen uit 1977 er nu nog staan. U opent het rapport (in PDF) door hier te klikken.